Tillkännagivande (2019:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2018-12-28
Ändring införd
SFS 2019:1
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-09
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari–30 juni 2019 är -0,50 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2019:1) av uppgift om Riksbankens referensränta