Lag (2019:1204) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2019-12-05
Ändring införd
SFS 2019:1204
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-14
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (2019:1204) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Ikraftträder
2020-01-01