Lag (2019:186) om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval

Departement
Infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2019-04-04
Ändring införd
SFS 2019:186
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-11
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Ändringar

Lag (2019:186) om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval

Officiell autentisk version

Förarbeten
Rskr. 2018/19:167, Prop. 2018/19:41, Bet. 2018/19:TU10