Förordning (2019:190) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Departement
Infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2019-04-04
Ändring införd
SFS 2019:190
Ikraft
2019-05-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster (EU-förordningen). Förordningen innehåller också bestämmelser i anslutning till lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Tillsynsmyndigheter

2 §  Post- och telestyrelsen ska vara nationell tillsynsmyndighet enligt EU-förordningen.

3 §  Konsumentverket ska utöva tillsyn över att näringsidkare som med konsumenter ingår köpeavtal som inbegriper gränsöverskridande paketleveranser fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i EU-förordningen.

Bemyndiganden

4 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om annan skyldighet att lämna information än som anges i artikel 4.1 och 4.3 i EU-förordningen.

5 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

  1. artiklarna 4 och 5 i EU-förordningen, och
  2. 4 § lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

6 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artikel 7 i EU-förordningen.

Ändringar

Förordning (2019:190) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Officiell autentisk version

Ikraftträder
2019-05-15