Förordning (2019:330) om upphävande av Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2005:3) om formulär vid hemförsäljning

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2019-05-23
Ändring införd
SFS 2019:330
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-04
Regeringen föreskriver att Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2005:3) om formulär vid hemförsäljning ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2019.

Ändringar

Förordning (2019:330) om upphävande av Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2005:3) om formulär vid hemförsäljning

Officiell autentisk version