Förordning (2019:456) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2019-06-05
Ändring införd
SFS 2019:456
Ikraft
2019-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-14

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.

Ansökan om godkännande

2 §  En ansökan om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för sökanden:

  1. namn,
  2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt
  3. postadress.

[S2]Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket.

Bemyndigande

3 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2019:456) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

Officiell autentisk version

Ikraftträder
2019-07-01