Förordning (2019:658) om upphävande av Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 1993:1) om Länsstyrelsens beslutanderätt över bidrag till kulturmiljövård

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2019-10-31
Ändring införd
SFS 2019:658
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-06
Regeringen föreskriver att Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 1993:1) om Länsstyrelsens beslutanderätt över bidrag till kulturmiljövård ska upphöra att gälla vid utgången av december 2019.

Ändringar

Förordning (2019:658) om upphävande av Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 1993:1) om Länsstyrelsens beslutanderätt över bidrag till kulturmiljövård