Tillkännagivande (2020:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2019-12-30
Ändring införd
SFS 2020:1
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-01-10
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2020 är 0,00 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2020:1) av uppgift om Riksbankens referensränta