Förordning (2020:516) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2020-06-17
Ändring införd
SFS 2020:516
Ikraft
2020-07-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-06-19
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2020:516) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Ikraftträder
2020-07-12