Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-06-17
Ändring införd
SFS 2020:526
Ikraft
2020-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-06-19
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Förarbeten
Rskr. 2019/20:360, Prop. 2019/20:172, Bet. 2019/20:SoU25
Ikraftträder
2020-07-01