Förordning (2020:944) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2021

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2020-11-12
Ändring införd
SFS 2020:944
Ikraft
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-02-01

1 §  Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2021:

  • 63 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,
  • 262 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,
  • 418 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.

Ändringar

Förordning (2020:944) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2021

Ikraftträder
2021-01-01