Förordning (2021:1082) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2022

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2021-11-18
Ändring införd
SFS 2021:1082
Ikraft
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-01

1 §  Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2022:

  • 64 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,
  • 265 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,
  • 424 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.

Ändringar

Förordning (2021:1082) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2022

Ikraftträder
2022-01-01