Förordning (2021:534) om informationssamtal

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2021-06-03
Ändring införd
SFS 2021:534
Ikraft
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2021:530) om informationssamtal.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får meddela närmare föreskrifter om

  1. informationssamtalens innehåll, och
  2. innehållet i och utformningen av de samtalsintyg som socialnämnden ska utfärda när en förälder har deltagit i ett informationssamtal.

Ändringar

Förordning (2021:534) om informationssamtal

Ikraftträder
2022-01-01