Tillkännagivande (2022:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2022-01-03
Ändring införd
SFS 2022:1
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-01-11
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2022 är 0,00 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2022:1) av uppgift om Riksbankens referensränta