Förordning (2022:119) om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2022-02-17
Ändring införd
SFS 2022:119
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01
Regeringen föreskriver att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.

Ändringar

Förordning (2022:119) om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19