Tillkännagivande (2022:1338) om tillkännagivandet (2003:483) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2022-06-30
Ändring införd
SFS 2022:1338
Ikraft
2022-07-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-19
Regeringen tillkännager att tillkännagivandet (2003:483) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ska utgå.

Ändringar

Tillkännagivande (2022:1338) om tillkännagivandet (2003:483) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Ikraftträder
2022-07-07