Förordning (2022:1587) om gränsvärde för riskskatt för kreditinstitut för beskattningsår som påbörjas under 2023

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-11-24
Ändring införd
SFS 2022:1587
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Regeringen fastställer enligt 5 § lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut gränsvärdet till 166 miljarder kronor för beskattningsår som påbörjas under 2023.

Ändringar

Förordning (2022:1587) om gränsvärde för riskskatt för kreditinstitut för beskattningsår som påbörjas under 2023

Ikraftträder
2023-01-01