Förordning (2022:1588) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2023

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-11-24
Ändring införd
SFS 2022:1588 i lydelse enligt SFS 2022:1796
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2022:1588) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2023

Förordning (2022:1796) om ändring i förordningen (2022:1588) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2023

Omfattning
utgår