Förordning (2022:1667) om ränta för år 2023 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-12-01
Ändring införd
SFS 2022:1667
Ikraft
2023-01-01
Tidsbegränsad
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,14 procent.

Ändringar

Förordning (2022:1667) om ränta för år 2023 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Ikraftträder
2023-01-01