Förordning (2022:461) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2022-05-19
Ändring införd
SFS 2022:461
Ikraft
2022-07-01
Tidsbegränsad
2026-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2022:459) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Avgift för ansökan

3 §  Den avgift som Myndigheten för press, radio och tv får ta ut enligt 5 § lagen (2022:459) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio ska uppgå till 6 000 kronor för varje tillstånd som en ansökan om förlängning avser.

Ändringar

Förordning (2022:461) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio

Ikraftträder
2022-07-01