Förordning (2022:593) om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-05-25
Ändring införd
SFS 2022:593
Ikraft
2022-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om regional indelning och gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt.

2 §  Myndigheten ska ha en regional indelning som omfattar

  1. Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län,
  2. Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län,
  3. Gotlands och Stockholms län,
  4. Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län,
  5. Hallands och Västra Götalands län, och
  6. Blekinge, Kronobergs och Skåne län.

Ändringar

Förordning (2022:593) om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning

Ikraftträder
2022-07-01