Tillkännagivande (2022:945) av Ålands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2022-06-16
Ändring införd
SFS 2022:945
Ikraft
2022-06-23
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01
Regeringen tillkännager att den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012 i enlighet med artikel 16 i konventionen trätt i kraft för Åland den 1 maj 2014.
Konventionen, som trädde i kraft den 1 maj 2014, har antagits som lag här i landet genom lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet.

Ändringar

Tillkännagivande (2022:945) av Ålands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012

Ikraftträder
2022-06-23