Förordning (2022:96) om upphävande av Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter (NUTFS 2001:1) om redovisning av vissa förskottsutbetalningar från EG:s strukturfonder

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2022-02-03
Ändring införd
SFS 2022:96
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
Regeringen föreskriver att Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter (NUTFS 2001:1) om redovisning av vissa förskottsutbetalningar från EG:s strukturfonder ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.

Ändringar

Förordning (2022:96) om upphävande av Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter (NUTFS 2001:1) om redovisning av vissa förskottsutbetalningar från EG:s strukturfonder