Förordning (2023:221) om stöd till den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2023-04-27
Ändring införd
SFS 2023:221
Ikraft
2023-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

1 §  Verksamheten vid den nordisk-baltiska regionala avdelningen i Stockholm ska bedrivas i samma lokaler som Stockholms tingsrätt har sin verksamhet i. I lokalerna ska det finnas de tekniska och andra hjälpmedel som den nordisk- baltiska regionala avdelningen behöver för sin verksamhet.

2 §  Stockholms tingsrätt ska utföra de administrativa uppgifter och den beredning av mål och ärenden som förekommer vid den nordisk-baltiska regionala avdelningen i Stockholm.

Ändringar

Förordning (2023:221) om stöd till den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen

Ikraftträder
2023-06-01