Förordning (2023:587) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2024

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2023-10-12
Ändring införd
SFS 2023:587
Ikraft
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-10-19

1 §  Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2024:

  • 76 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,
  • 315 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,
  • 504 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.

Ändringar

Förordning (2023:587) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2024

Ikraftträder
2024-01-01