Förordning (2023:591) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2024

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2023-10-12
Ändring införd
SFS 2023:591
Ikraft
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-10-19

1 §  Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 706 kronor per ton avfall för kalenderåret 2024.

Ändringar

Förordning (2023:591) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2024

Ikraftträder
2024-01-01