Förordning (2023:592) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2024

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2023-10-12
Ändring införd
SFS 2023:592
Ikraft
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-10-19

1 §  Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 21 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2024.

Ändringar

Förordning (2023:592) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2024

Ikraftträder
2024-01-01