AFS 2000:29

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:6) om bekämpningsmedel

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BEKÄMPNINGSMEDEL

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1998:6) om bekämpningsmedel

AFS 2000:29

AFS 2000:29

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1998:6) om

bekämpningsmedel

Beslutade den 15 december 2000

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar med stöd av 15 § förordningen (SFS

1998:947) om bekämpningsmedel att i 11, 12, 13, 16, 17 och 18 §§ Arbetar-

skyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:6) om bekämpningsmedel ordet

“Arbetarskyddsstyrelsen“ i olika böjningsformer skall bytas ut mot ordet

“Arbetsmiljöverket“ i motsvarande fo rmer.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001.

KENTH PETTERSSON

Magnus Blomqvist

Göran Lindh

Utkom från trycket

den 29 november 2000

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

Utgivare: Göran Lindh

ISBN 91-7930-384-6

ISSN 0348-2138

Elanders Gotab. Stockholm

2000