ARN 1992-5487

Fråga om ersättningsskyldighetens omfattning vid skada på grund av fel i en vara.

Fråga om ersättningsskyldighetens omfattning vid skada på grund av fel i en vara. Avgörande 1993-04-30; 92-5487

Efter målning av taket i tre rum upptäckte J att den inhandlade färgen var defekt. Han reklamerade felet till säljaren A i Askersund, som genast lämnade ut ny färg utan kostnad till J. J begärde ersättning med 288 kr för ett antal bilresor mellan fastigheten i Aspa och affären i Askersund för att klaga på färgen och för att hämta ny färg. Vidare begärde han ersättning med 2208 kr för 92 mils resa Lund-Aspa tur och retur.

Sedan A gått i konkurs påtog sig färgtillverkaren T det köprättsliga skadeståndsansvaret gentemot J. T gick med på att ersätta J's resor Aspa-Askersund med 288 kr men avvisade kravet på ersättning med 2 208 kr för resan Lund-Aspa tur och retur, eftersom man inte ansåg att tapetseringen hade med färgreklamationen att göra.

Nämndens bedömning

Eftersom T har medgivit att ersätta J med 288 kr avseende resor Aspa - Askersund, skall dennes yrkande i denna del bifallas. - Däremot har bolaget bestritt att utge ersättning med 2 208 kr avseende resor Aspa - Lund tur och retur. J har i denna del - såvitt han är att förstå - uppgivit följande. Sedan han varit tvungen att åka till Lund med en släkting den 17 augusti 1992, har han återvänt till Aspa för att hänga tapeter; detta för att slippa avbeställa elektriker och VVSinstallatör.

Enligt allmänna skadeståndsrättsliga grunder omfattar det köprättsliga skadeståndsansvaret i princip alla skador som faller inom den s.k. adekvansens ram, dvs. skador som till sin art och omfattning är typiska följder av avtalsbrottet (prop. 1989/90:89 s. 41). J's kostnader för resan Aspa - Lund tur och retur kan inte anses avse sådana skador som är en typisk följd av felet på färgen. J's yrkande i denna del skall således inte vinna bifall.