ARN 1995-4841

Brister i arrangemanget under studievistelse i USA.

Brister i arrangemanget under studievistelse i USA. Avgörande 1996-01-11; 95-4841

J:s dotter C skulle tillbringa ett skolår i USA. Priset var 33 960 kr. Eftersom det dröjde med placeringen avbeställde J arrangemanget den 10 augusti. Då meddelade organisationen att det fanns en familj i Florida men att skolgång inte var ordnad. Det gick inte att ordna skolgång och dottern började då planera för att stanna i Sverige under året. Den 24 augusti meddelade organisationen att C hade fått en familj i Tenesse. C bestämde sig för att åka även om hon inte ville bo på landet. När hon kom till orten visade det sig att skolan hade varit i gång i två veckor och att klasserna var fulla. Hon blev placerad med 15-åringar. Skolplaceringen var för övrigt inte ordnad utan den fick värdfamiljen sköta. På skolan fanns inte möjlighet att utöva de intressen som C hade angett i sin ansökan till skolåret. Enligt broschyren skulle man kunna "ta graduation" och man skulle kunna ta körkort. Dessa möjligheter fanns inte. C avbröt skolåret och reste hem den 11 september. J yrkade återbetalning av hela det inbetalade beloppet, 33 960 kr.

Organisationen medgav att ersätta J med 5 000 kr för den sena placeringen och med 550 kr för telefonsamtal. Besked om placeringen lämnades den 25 augusti och J ville återigen avboka den 28 augusti. Organisationen talade med J och till slut kom man överens om att C sulle åka. Enligt organisationen var familjen bra och man lovar enbart att eleverna skall placeras i 10-12 årskursen. C blev inledningsvis placerad i 10:e klass. Områdesrepresentanten lovade att försöka få C placerad i 12:e klass men C avvisade detta erbjudande. Organisationen ansåg att C drabbades av s.k. kulturchock.

Nämndens bedömning:

Det framgår av utredningen att besked om placering dröjde så länge att J avbeställde sin dotter C:s skolår. Organisationen meddelade då att man hade en familj men att det var osäkert med skolgången. Eftersom det inte gick att ordna skolgång kunde C inte placeras i denna familj. I slutet av augusti återkom organisationen med besked att det fanns en plats i Tenessee. Av utredningen framgår enligt nämndens mening att C var mycket tveksam till att åka eftersom beskedet kom så sent. Nämnden finner att organisationen mycket aktivt har övertalat henne att åka. När hon var på plats visade det sig att skola inte var ordnad på ett tillfredsställande sätt. C blev inte placerad i sin åldersgrupp utan fick gå i en klass med 15-åriga elever.

Enligt nämndens mening har förhållandena varit sådana att C har haft skäl att avbryta sitt skolår. Nämnden ser mycket allvarligt på att organisationen har övertalat henne att åka när det måste ha stått klart för organisationen att skolgången inte kunde ordnas på sätt som C och hennes föräldrar har haft skäl att förvänta sig. Nämnden finner därför att J:s yrkande skall bifallas.