ARN 1995-4959

Ett tvätteri som vill reservera sig mot resultatet av tvättbehandling bör göra det genom skriftlig reservation. Även fråga om en brudklännings värde med hänsyn bl.a. till plaggets karaktär.

Ett tvätteri som vill reservera sig mot resultatet av tvättbehandling bör göra det genom skriftlig reservation. Även fråga om en brudklännings värde med hänsyn bl.a. till plaggets karaktär. Avgörande 1996-02-20; 95-4959

B hade fått en brudklänning i bröllopspresent av sin mor. Den var designad och måttsydd för henne till ett pris av 10 000 kr. Klänningen var skötselmärkt dry clean only. Under bröllopsdagen hade det uppkommit många fläckar på klänningen. B lämnade klänningen till tvätt och frågade om det gick att få bort fläckarna. Inlämningstvätteriet reserverade sig muntligt för fläckarna. Tvätteriet skulle försöka att få bort fläckarna med vatten. Om det inte gick skulle inlämningstvätteriet höra av sig till B. Tvätteriet menade att det inte skulle vara några problem att tvätta klänningen. Efter tvätten hade klänningen krympt. Tyget hade förlorat glansen och såg ut som ett frottélakan. B klagade över tvättresultatet hos inlämningstvätteriet som avvisade klagomålet och ansåg att klänningen hade tvättats så som överenskommits vid inlämningen. Hon hade inte kommit överens med inlämningstvätteriet att klänningen fick maskintvättas i vatten.

B yrkade ersättning för brudklänningen med 10 000 kr.

Inlämningstvätteriet bestred yrkandet och anförde i sitt svar till nämnden att vid inlämningen var klänningen mycket fläckig. Det enda sättet att få klänningen ren var vattentvätt. Kunden skulle sälja klänningen och ville ha den ren på det sätt som var möjligt. Företaget förklarade för kunden att risk för krympning och skrynkling förelåg vid vattentvätt. Efter tvätten var kunden nöjd med att fläckarna hade gått bort, men ansåg att tyget hade förlorat lystern.

Tvätteriet, som hade tvättat klänningen, bestred yrkandet och anförde att klänningen var mycket fläckig. Tvätteriet hade frågat inlämningstvätteriet om kunden hade gett tillstånd till vattentvätt av klänningen och så var fallet. Klänningen vattentvättades och resultatet blev vad man kunde förvänta sig med tanke på klänningens skick före tvätt. Ansvaret för vad som avtalades vid inlämningen låg hos inlämningstvätteriet.

Nämndens bedömning:

Det synes vara ostridigt mellan parterna att brudklänningen var nedfläckad vid inlämningen.

Nämnden har granskat klänningen och konstaterat att den inte är i gott skick. Bl.a. har klänningen krympt och tyget har blivit skrynkligt. Enligt nämndens bedömning talar övervägande skäl för att de påtalade skadorna har uppkommit till följd av att tvätteriet har vattentvättat klänningen i strid mot skötselmärkningen.

Inlämningstvätteriet har invänt att man reserverat sig på så sätt att man muntligen upplyst B om riskerna vid vattentvätt. Det tvätteri som vill reservera sig mot resultatet av en tvättbehandling bör dock göra det genom skriftlig reservation så som branschens leveransvillkor rekommenderar. Någon sådan reservation har inte skett. Nämnden anser därför inlämningstvätteriet ansvarigt för det inträffade.

När det gäller brudklänningar så ligger det i plaggets karaktär att de har begränsat värde efter att det använts. Med hänsyn även till att fläckarna inte skulle ha gått bort i kemtvätt, som är den i skötselrådet angivna tvättmetoden, anser nämnden att klänningen redan vid inlämningen hade ett ringa värde. Enligt nämndens mening bör inlämningstvätteriet därför ersätta B med skäliga 1 000 kr.