ARN 1995-5545

Tvätt i strid mot skötselmärkning.

Tvätt i strid mot skötselmärkning. Avgörande 1996-03-11; 95-5545

H köpte hösten 1994 en jacka för 599 kr och som var skötselmärkt vattentvätt 40 grader och kemtvätt F. Jackan hade inte tvättats tidigare. Vid inlämningen av jackan till tvätteriet frågade H om den kunde kemtvättas och tvätteriet svarade ja. Efter tvättningen har tyget i jackan blivit stelt. H yrkade ersättning med priset på en ny jacka och ersättning för fraktkostnaden, 86 kr.

Tvätteriet anförde i sitt svar till nämnden att jackan hade tvättats i kolväte eftersom fluortvätt inte längre fanns.

Säljaren, som bestred yrkandet, uppgav i sitt svar till nämnden att tvätteriet borde ha vattentvättat jackan enligt skötselmärkningen eftersom F-vätskan inte längre fanns att tillgå. Inga andra reklamationer av denna typ hade förekommit på denna artikel. Företaget ansåg att jackan hade blivit felbehandlad hos tvätteriet.

Nämndens bedömning:

Nämnden har granskat jackan och konstaterat den påtalade stelheten i tyget. Enligt nämndens bedömning talar övervägande skäl för att denna förändring har uppkommit som en följd av att jackan har kemtvättats i kolväte, där torktemperaturen är högre än i kemtvätt med fluor, F. Jackan borde ha enbart vattentvättats enligt skötselmärkningen. Eftersom detta inte har skett är tvätteriet ersättningsskyldigt. Omständigheterna är sådana att H bör ha rätt till ersättning motsvarande jackans värde när den lämnades till tvätt. Med beaktande av användningen kan ersättningen skäligen bestämmas till 550 kr i ett för allt.