ARN 1995-6545

Brister i inkvartering m.m. vid språkresa till USA.

Brister i inkvartering m.m. vid språkresa till USA. Avgörande 1996-04-16; 95-6545

R hade bokat en femveckors språkresa till USA sommaren 1995. Priset var 16 665 kr. Dagen före avresan fick han veta i vilken familj han skulle bo men vid ankomsten fick han istället tillsammans med sex andra kursdeltagare bo hos den amerikanske kursledaren. R fick sova på en soffa i TV-rummet och han fick så litet mat att han var tvungen att köpa själv. Efter en vecka fick R flytta till en värdfamilj, som hade blivit övertalad att ta en elev. Enligt modern i familjen hade hon talat om för språkreseorganisationen att man inte hade tid att umgås med R och att man hade dåliga transportmöjligheter. Familjen arbetade hela dagarna. R anmärkte också på att han inte fått undervisning i utlovad omfattning och att kvalitén på undervisningen varit låg. Det hade också varit brister i utflyktsverksamheten. R yrkade återbetalning av priset för arrangemanget 16 665 kr.

Språkreseorganisationen medgav att betala 5 000 kr främst för den sena placeringen och för utlägg för mat under den första veckan. När det gällde undervisning och utflykter menade organisationen att R hade erhållit vad som utlovats.

Nämndens bedömning:

Det framgår av utredningen att R först dagen före avresan har fått meddelande om familjeplacering. Han har dock inte fått bo i denna familj utan fick tillbringa den första veckan hos den amerikanske kursledaren tillsammans med flera andra kursdeltagare. Mathållningen var dålig och R fick köpa mat. Resten av tiden bodde han hos en familj, som inte förefaller motsvara den bild av de "utvalda" familjer som man mot bakgrund av marknadsföringen har skäl att förvänta sig. Såvitt framgår av utredningen har denna familj kontaktats mycket sent. Nämnden anser att organisationen när det gäller familjeplacering i detta fall har varit så undermålig att språkreseorganisationen borde ha övervägt att före avresan meddela R att man inte kunde tillhandahålla avtalad prestation.

Språkreseorganisationen synes medge att det har varit en del brister när det gäller de frivilliga utflykterna. Nämnden finner det däremot inte styrkt att antalet lektioner har varit färre än vad som utlovats.

Med hänsyn till vad som nu har anförts samt att inkvarteringen har avvikit så kraftigt från vad R har haft skäl att förvänta sig bör han vara berättigad till ett kraftigt prisavdrag som skäligen kan bestämmas till 12 000 kr.