ARN 1996-0029

Att glömma en dyrbar kamerautrustning på en parkeringsplats har ansetts vara en plötslig och oförutsedd händelse som omfattas av utrustningens allriskförsäkring. Fråga om hur mycket ersättningen bör jämkas med hänsyn till bristande aktsamhet.

Att glömma en dyrbar kamerautrustning på en parkeringsplats har ansetts vara en plötslig och oförutsedd händelse som omfattas av utrustningens allriskförsäkring. Fråga om hur mycket ersättningen bör jämkas med hänsyn till bristande aktsamhet. Avgörande 1996-03-26; 96-0029

K glömde en väska innehållande en kamerautrustning på en parkeringsplats. K yrkade att Försäkringsbolaget skulle utge ersättning för skadan ur utrustningens allriskförsäkring.

Föräkringsbolaget bestred yrkandet och anförde att K inte var berättigad till ersättning eftersom händelsen inte kunde anses som plötslig och oförutsedd och K dessutom brustit i aktsamhet.

Nämndens bedömning:

I försäkringsvillkoren har kravet på aktsamhet utformats som en omfattningsbestämmelse. Enligt nämndens mening är det emellertid fråga om en nedsättningsbestämmelse.

Nämnden konstaterar att K brustit i aktsamhet då han avlägsnat sig från parkeringsplatsen utan att kontrollera att utrustningen fanns med honom. Händelsen får anses som plötslig och oförutsedd. Då Försäkringsbolaget inte påstått att händelsen inte är att betrakta som utifrån kommande, finner nämnden att händelsen omfattas av försäkringen. Fråga uppkommer då om hur mycket försäkringsersättningen bör jämkas med hänsyn till den bristande aktsamheten. Med hänsyn till att egendomen varit stöldbegärlig och betingat ett betydande värde, finner nämnden skäligt att sätta ned ersättningen med 50 procent.