ARN 1996-2032

En näringsidkare har ansetts skyldig att betala ersättning för skada som uppstått när en konsument använt en vara på sätt som angetts vid marknadsföringen av varan.

En näringsidkare har ansetts skyldig att betala ersättning för skada som uppstått när en konsument använt en vara på sätt som angetts vid marknadsföringen av varan. Avgörande 1996-09-12; 96-2032

C köpte ett stryktäcke för 70 kr. Enligt marknadsföringen skulle man med täcket kunna stryka var man ville. Täcket skulle skydda underlaget. Hon lade stryktäcket på sitt matbord, vars skiva var av 1 cm tjockt glas. Hon hade en duk mellan glasskivan och täcket. När hon strök sprack glasskivan, som var alldeles kokhet. C yrkade hävning av köpet ersättning för den förstörda glasskivan med 1 875 kr. Hon anförde att företagets marknadsföring av täcket var falsk och att täcket inte hade de egenskaper som utlovats.

Företaget bestred yrkandet och anförde att C hade handlat omdömeslöst vid valet av underlag. Företaget i sin vildaste fantasi inte hade kunnat drömma om att någon skulle välja ett glasbord som underlag.

NÄMNDENS BEDÖMNING

Företagets marknadsföring av täcket anger "Nu kan du stryka var du vill!". Vidare anges att täcket är värmedämpande och skyddar bordet. Någon begränsning i användningsområdet anges inte. Täcket har dock uppenbarligen inte varit avsett att användas på alla typer av bord. Täcket har således inte de utlovade egenskaperna och är därmed att betrakta som felaktigt. Felet är sådant att C bör ha rätt att häva köpet av täcket.

Även om det får anses vara mindre omdömesgillt att använda ett glasbord som underlag för täcket, anser nämnden att marknadsföringen alltför entydigt anger att man kan stryka var man vill. Företaget bör därför även bära ansvaret för den skada som C har drabbats av när hon har använt täcket tillsammans med glasbordet. Hon bör således ha rätt till ersättning med yrkade 1 875 kr för inköp av en ny glasskiva.