ARN 1996-2247

Fråga om ett tvätteri borde ha reserverat sig skriftligt för tvättresultatet av ett plagg som saknade skötselmärkning.

Fråga om ett tvätteri borde ha reserverat sig skriftligt för tvättresultatet av ett plagg som saknade skötselmärkning. Avgörande 1996-09-18; 96-2247

A hade låtit skräddarsy en tävlingsensemble bestående av klänning, kavaj och byxa våren 1995 för 12 000 kr. A lämnade ensemblen till tvätt. Vid inlämningen reserverade sig tvätteriet för att de påsatta strasstenarna på klänningen kunde ramla av, vilket A accepterade. Hon kunde sätta på nya stenar. Efter tvätten blev tyget i klänningen fläckigt av strasstenarna, som hade smält. A yrkade ersättning med 12 000 kr för hela ensemblen, eftersom inget av plaggen kunde användas separat.

Tvätteriet bestred yrkandet och anförde att man inte skulle ha tagit emot klänningen om man vetat att stenarna skulle fläcka av sig.

Nämndens bedömning:

Nämnden har granskat klänningen och de tillhörande byxorna och kavajen och konstaterat den påtalade skadan på tyget i klänningen. Enligt nämndens bedömning talar övervägande skäl för att denna skada har sin grund i den behandling som klänningen har genomgått hos tvätteriet.

Med hänsyn till att klänningen saknade skötselmärkning och var ett plagg med en speciell utformning anser nämnden att tvätteriet med sin fackkunskap borde ha insett riskerna för skador på tyget vid tvättningen och reserverat sig skriftligt för tvättresultatet. Eftersom detta inte har skett bör tvätteriet utge ersättning motsvarande hela ensemblens värde vid inlämningen till tvätt. Med hänsyn till ensemblens karaktär och användningsområde kan ersättningen skäligen bestämmas till 8 000 kr.