ARN 1996-4051

Rätt till ersättning för förkommen eller förstörd film, utöver kompensation för själva filmen, förutsätter att fotografierna tagits vid ett unikt tillfälle och att de inte kan tas om.

Rätt till ersättning för förkommen eller förstörd film, utöver kompensation för själva filmen, förutsätter att fotografierna tagits vid ett unikt tillfälle och att de inte kan tas om. Avgörande 1996-12-06; 96-4051

H skickade i december 1995 in en 36-bilders film till ett fotolaboratorium för framkallning och kopiering. Filmen har sedan förkommit. Företaget och Posten har skyllt på varandra om vem som var ansvarig för detta. Filmen innehöll ovärderliga bilder på deras 9-årige adoptivpojkes första jul i Sverige. I sin anmälan till nämnden yrkade H skadestånd med 1 000 kr för den förkomna filmen.

Företaget bestred yrkandet. Filmen har försvunnit någonstans på vägen till kunden. Som ren goodwillersättning har man ersatt kunden med två nya filmrullar och en värdekupong på 160 kr, som inlöses vid köp av framkallningstjänster hos företaget.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt nämndens praxis kan ersättning för förstörda eller för-komna filmer utöver kompensation för själva filmen endast utgå när det gäller fotografier som tagits vid ett unikt tillfälle och som inte kan tas om. Nämnden kan inte finna att de aktuella fotografierna avser ett sådant tillfälle. H kan därför inte göra anspråk på ersättning för det inträffade utöver den som hon redan har fått.