ARN 1997-4137

Fråga om värdering av en direktimporterad bil.

Fråga om värdering av en direktimporterad bil. Avgörande 1998-04-28; 1997-4137

B hade blivit bestulen på sin bil, en Audi 100 Avant Turbo av 1990 års modell, direktimporterad från Tyskland och körd cirka 12 000 mil. Han yrkade hos nämnden ersättning ur sin försäkring med 97 000 kr.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet och gjorde gällande att bilen inte var värd mer än 73 000 kr eftersom den vad direktimporterad.

Ärendet handlades på nämndens försäkringsavdelning som emellertid inhämtade ett yttrande från nämndens motoravdelning. I yttrandet angavs:

”Enligt nämndens uppfattning finns det inte stöd för att en bil som importerats som begagnad på den svenska andrahandsmarknaden generellt sett har ett lägre värde än motsvarande bil som importerats som ny (svensksåld bil). Avgörande för värdet är individuella faktorer såsom årsmodell, körsträcka, antal ägare, utrustning, skick och hur bilen underhållits. I den mån exempelvis utrustningsstandard eller tillgänglig historik avseende antal ägare, körsträcka och urförd service avviker från vad som gäller för en svensksåld bil, påverkar detta värdet. Otvivelaktigt förekommer sådana avvikelser.

Nämnden anser att antalet på marknaden förekommande svensksålda bilar av den aktuella typen är för litet och utredningen i ärendet är alltför bristfällig för att en säker bedömning av den aktuella bilens värde skall kunna göras.”

Nämnden (försäkringsavdelningen) gjorde följande bedömning:

Enligt B var bilen i toppskick. Den hade en servicebok fullstämplad med servicetillfällen på tyska V.A.G. med dokumenterad mätarställning. Av den av Sydsvenska Handelskammaren förordnade besiktningsmannens bedömning och övrig utredning i ärendet framgår att normalvärdet för motsvarande fordon uppgår till 90 000 kr.

Enligt nämndens mening har bolaget inte förmått visa att sådan avvikelse från vad som gäller för en svensksåld bil föreligger att avdrag från normalvärdet är befogat.

På grund av vad ovan anförts bör försäkringsbolaget betala ytterligare ersättning till B med utgångspunkt att fordonets värde är 90 000 kr.