ARN 1997-4692

Fråga om avbokning av resa gjorts så sent att resenären inte haft rätt att utnyttja avbeställningsskyddet.

Fråga om avbokning av resa gjorts så sent att resenären inte haft rätt att utnyttja avbeställningsskyddet. Avgörande 1998-03-23; 1997-4692

A skulle företa en paketresa med buss till Stockholm över en helg. Natten före avresan blev han så sjuk att han inte kunde genomföra resan. Tidigt följande morgon försökte han avboka resan per telefon, men fick inte tag i någon hos researrangören. Trots läkarintyg fick han inte tillbaka vad han betalat för resan. A yrkade hos nämnden återbetalning med 1 545 kr.

Researrangören bestred yrkandet. A infann sig inte till bussavgången på fredagsmorgonen och hörde inte heller av sig dessförinnan, trots att det i telefonkatalogen anges två alternativa mobiltelefonnummer där någon företädare för företaget alltid svarar. Först på måndagen kontaktade A företaget. Då var den resa han skulle ha deltagit i redan avslutad.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen i ärendet framgår att A hade bokat en bussresa till Stockholm med avgång den 18 juli 1997 klockan 06.00. Han betalade 1 870 kr för resan, varav 75 kr för avbeställningsskydd. Vidare framgår att A lider av en kronisk sjukdom, vilket styrks av ett läkarintyg, och att han insjuknade akut natten före avresan. Nämnden finner att han därför var förhindrad att genomföra resan.

När det sedan gäller frågan om avbeställningen gjordes så sent att A inte haft rätt att utnyttja avbeställningsskyddet konstaterar nämnden att en avbokning normalt måste göras före den angivna avresetiden. För att så ska kunna ske måste researrangören lämna anvisningar om var företaget kan nås per telefon. Eftersom företagets kontor öppnade först klockan 09.00 och någon anvisning om var företaget kunde nås utom kontorstid inte hade lämnats, konstaterar nämnden att A saknade möjlighet att få tag i företaget före den angivna avgångstiden. Företaget har visserligen uppgivit att information om två alternativa mobiltelefonnummer fanns i telefonkatalogen och att det alltid fanns någon som svarade på dessa nummer. Nämnden finner dock att det inte kan anses åligga en resenär att söka efter alternativa telefonnummer i exempelvis telefonkatalogen. Sådana uppgifter bör framgå redan av resebevis, katalog eller broschyrer. Nämnden finner att A, trots att avbokningen gjordes efter den angivna avresetiden, har rätt att få tillbaka det yrkade beloppet, 1 545 kr.

Nämnden vill avslutningsvis påpeka följande. Enligt allmänna villkor för paketresor, träffade mellan Konsumentverket å ena sida och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation å andra sidan har enligt punkten 3.2 en resenär som träffat avtal om avbeställningsskydd rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får uppgå till 5% av resans pris dock högst 200 kr. Nämnden konstaterar att företaget, i strid med de allmänna resevillkoren, i sina särskilda resevillkor angivit att expeditionsavgift vid avbeställning tas ut med 250 kr per person.