ARN 1997-4727

Otydligheter i en researrangörs marknadsföring och resebevis har ansetts berättiga resenären, som missat avfärden, att få tillbaka vad hon betalat för resan.

Otydligheter i en researrangörs marknadsföring och resebevis har ansetts berättiga resenären, som missat avfärden, att få tillbaka vad hon betalat för resan. Avgörande 1998-03-23; 1997-4727

M skulle delta i en paketresa med buss till Costa Brava. Hon gick dock miste om resan eftersom hon missuppfattat tiden för avfärden och därför inte infann sig vid hållplatsen på rätt tid. Hon gjorde gällande att misstaget berott på bristfälligheter i researrangörens marknadsföring och yrkade hos nämnden återbetalning av erlagt belopp, 3 797 kr, samt skadestånd med 10 000 kr för sveda och värk.

Researrangören bestred yrkandena och anförde bl.a. att man erbjudit M bilskjuts för att komma ikapp bussen. M var dock inte intresserad av detta och får därför enligt researrangörens uppfattning anses ha avbokat resan.

Nämnden gjorde följande bedömning:

I ärendet har följande framkommit. M bokade resan den 15 maj 1997. I resebeviset angavs som avresedatum 97.07.11. M fick utifrån resebeviset uppfattningen att hon skulle infinna sig vid busshållplatsen den 11 juli 1997. Researrangörens katalog var emellertid konstruerad på så sätt att det i en särskild tidtabell för anslutningsbussar i en nothänvisning angavs att avresa skulle äga rum ”dagen före utannonserad avresedag”. Det innebar att bussen i praktiken avgick redan den 10 juli. Eftersom M utgått från att hon skulle infinna sig på den i resebeviset angivna tiden missade hon avresan.

Nämnden finner att informationen om avresedatum i resebeviset varit bristfällig eftersom resenären inte gjorts uppmärksam på att avresedagen kunde vara en annan dag än den som angivits i resebeviset. M kan därför inte lastas för att hon inte infunnit sig i tid till bussens avgång. Det kan inte heller rimligen krävas att hon, när hon kvällen före den i resebeviset angivna avgångsdagen blev uppringd av researrangören, skulle ha godtagit researrangörens erbjudande om hjälp med att samma kväll komma ikapp bussen. Att M avböjde researrangörens erbjudande om hjälp kan enligt nämndens mening inte anses innebära att hon avbokat resan.

Eftersom M gick miste om sin utlandsresa finner nämnden att hon är berättigad att få tillbaka vad hon betalat för resan, 3 797 kr. När det däremot gäller yrkandet om skadestånd för sveda och värk finner nämnden att detta är av sådan art att det inte kan bifallas.