ARN 1997-5242

Köparen av ett plagg som krympt sedan det vattentvättats enligt skötselrådet på en lapp som sytts fast i plagget har ansetts berättigad att häva köpet, trots att muntliga uppgifter om att plagget skulle kemtvättas lämnats vid försäljningen.

Köparen av ett plagg som krympt sedan det vattentvättats enligt skötselrådet på en lapp som sytts fast i plagget har ansetts berättigad att häva köpet, trots att muntliga uppgifter om att plagget skulle kemtvättas lämnats vid försäljningen. Avgörande 1998-03-26; 1997-5242

E köpte hon en mammatunika som, när hon tvättade den i 30 grader, krympte 40-50 %. I tunikan, som var tillverkad i Danmark, fanns en fastsydd etikett med ett tvättråd som angav att tunikan skulle tvättas i 30 grader. På prislappen stod det dock att den skulle kemtvättas, vilket också expediten påpekade för henne vid köpetillfället. Eftersom hon har dålig erfarenhet av den information som brukar lämnas i branschen brukar hon alltid följa de skötselråd som sytts fast i plaggen. E yrkade hos nämnden att få häva köpet.

Företaget bestred yrkandet eftersom korrekt information om kemtvätt lämnats dels på prislappen, dels muntligen vid köpet. Eftersom den fastsydda etiketten innehöll mer information än tvättrådet valde företaget att inte klippa bort etiketten, utan skrev i stället ”OBS kemtvätt” på prislappen.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden har granskat tunikan och konstaterat att den krympt. I ärendet har inte annat framkommit än att E tvättat tunikan enligt de anvisningar som finns i den fastsydda etiketten. Med hänsyn till de felaktiga tvättråden är tunikan - oavsett vilken information E fått vid köpetillfället - att betrakta som felaktig. Felet är väsentligt för E. Hon bör därför få häva köpet.