ARN 1997-5347

Sedan ett par resenärer i ett sällskap avbokat sin resa på grund av sjukdom har de kvarstående resenärerna av arrangören krävts på betalning för s.k. tombäddstillägg. Fråga om arrangören enligt resevillkoren varit berättigad till sådan ersättning.

Sedan ett par resenärer i ett sällskap avbokat sin resa på grund av sjukdom har de kvarstående resenärerna av arrangören krävts på betalning för s.k. tombäddstillägg. Fråga om arrangören enligt resevillkoren varit berättigad till sådan ersättning. Avgörande 1998-04-03; 1997-5347

K och hennes sambo hade tillsammans med ett annat par bokat en paketresa till Mallorca. På avresedagen insjuknade emellertid en av personerna i ressällskapet och det andra paret avbeställde därför sin resa. En timme innan K och hennes sambo skulle åka till flygplatsen fick de besked om de skulle bli tvungna att betala ett s.k. tombäddstillägg på 1 200 kr per person. Pengarna skulle betalas på flygplatsen innan avresan. På flygplatsen försökte K få byta den bokade lägenheten till en mindre lägenhet, vilket dock visade sig vara omöjligt. Resenärerna beslöt sig för att resa ändå. K yrkade hos nämnden återbetalning av tombäddstillägget.

Arrangören bestred yrkandet och anförde att priset enligt den ursprungliga bokningen var beräknat efter att fyra personer skulle bo i lägenheten. Enligt resevillkoren har arrangören rätt att ta ut s.k. tombäddstillägg.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av bolagets allmänna och särskilda villkor för paketresor under punkten 3.2.4 framgår att kvarstående resenär skall vara berättigad att erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet samt i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Om de kvarstående resenärerna så önskar är de berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungliga bokade inkvarteringsalternativet.

Av utredningen i ärendet framgår att K framfört önskemål om byte till en mindre lägenhet, dvs. en som var storleksmässigt anpassad för två personer istället för fyra. Eftersom arrangören enligt de ovan redovisade villkoren haft skyldighet att ordna detta men ej gjort det, har resenärerna haft rätt att få bo kvar i den ursprungligen bokade lägenheten utan någon prishöjning. K:s yrkande skall således bifallas.