ARN 1997-5377

En konsument som köpt kläder på postorder har ansetts berättigad till utlovad storköpsrabatt trots att hon returnerat vissa varor.

En konsument som köpt kläder på postorder har ansetts berättigad till utlovad storköpsrabatt trots att hon returnerat vissa varor. Avgörande 1998-03-26; 1997-5377

A beställde kläder för 1 500 kr från ett postorderföretag varvid hon utnyttjade en kupong som berättigade till s.k. storköpsrabatt vid beställning av varor för minst nämnda belopp. Beställningen levererades i tre omgångar. Hon returnerade en trasig behå och en sweatshirt som hade fel färg. Hon fick emellertid inte den utlovade rabatten om 300 kr. Företaget menade att hon inte uppfyllt kraven för rabatten eftersom hon skickat tillbaka varor. A yrkade hos nämnden att få utlovad rabatt.

Postorderföretaget bestred yrkandet. Kunden var inte berättigad till yrkad rabatt då hon inte handlat för 1 500 kr.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden har tagit del av den handling som innehöll villkoren för storköpsrabatten. Av utredningen framgår inget annat än att A uppfyllt de krav som ställts för att hon ska vara berättigad till utlovad rabatt. Det förhållandet att hon återsänt felaktiga varor kan inte läggas henne till last. Tvärtom är det bolaget som bär ansvaret för att A inte kunde fullfölja köpet såvitt avsåg behån och sweatshirten. Enligt nämndens mening är alltså A berättigad till storköpsrabatten om 300 kr.