ARN 1997-5510

Otydlighet i en skriftlig bokningsbekräftelse har ansetts ge resenären rätt att häva avtalet.

Otydlighet i en skriftlig bokningsbekräftelse har ansetts ge resenären rätt att häva avtalet. Avgörande 1998-03-05; 1997-5510

V bokade per telefon en enveckas restresa till Costa del Sol i oktober 1997 efter att ha sett arrangören A:s annonsering i en kvällstidning. Han frågade om mat ingick i resan och fick till svar att måltider inte ingick. Resan kostade 1 798 kr. Två dagar senare - tio dagar före avresan - fick han biljetten/bokningsbekräftelsen där det angavs hotellet hette A Ticket. Ingen rumstyp var angiven. Ett par dagar senare bad han en granne, som skulle in till stan, att ordna en katalog så att han skulle kunna se hur hotellet såg ut. Han kunde inte hitta hotellet i katalogen och när han började studera den närmare förstod han att A Ticket betydde att han endast köpt en flygresa. Han ringde till researrangören och fick bekräftat att så var fallet. Han avbeställde då resan eftersom han inte hade någonstans att bo. Halva resebeloppet gick därvid förlorat. V yrkade hos nämnden full återbetalning av vad han betalat.

Arrangören bestred yrkandet och anförde att V endast hade bokat en flygbiljett, A Ticket. Om V hade varit osäker om vad detta innebar kunde han ha frågat försäljaren. Avbokningskostnaden drogs av enligt resevillkoren.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen i ärendet framgår att researrangören på den bekräftelse som låg till grund för reseavtalet har angivit att inkvartering skulle ske på hotell/lägenhet A Ticket. V har enligt nämndens mening mot denna bakgrund haft fog för sin uppfattning att det i reseavtalet ingick inkvartering på hotell eller i lägenhet. Eftersom researrangören inte har varit villig att fullfölja avtalet och tillhandahålla inkvartering har V haft rätt att häva avtalet. Han har då rätt att erhålla full återbetalning av erlagt belopp. Hans yrkande skall således bifallas.