ARN 1997-6574

Fråga om hur ett skötselråd i klädesplagg skall tolkas samt huruvida ersättning skall utgå för plagg som missfärgats vid tvätt.

Fråga om hur ett skötselråd i klädesplagg skall tolkas samt huruvida ersättning skall utgå för plagg som missfärgats vid tvätt. Avgörande 1998-06-02; 1997-6574

A köpte i september 1997 ett set barnkläder. Tröjan var röd med en vit kaninapplikation på magen samt hade en röd- och vitrutig krage och bandkantning. Byxan var röd. Tvättrådet i plaggen angav maskintvätt 40 grader. Det angavs också att plaggen skulle tvättas med liknande färger. A tvättade plaggen tillsammans med ljus kulörtvätt. Plaggen färgade av sig och förstörde en skjorta och en tröja. Kaninen på den inköpta tröjan samt det rödvitrutiga tyget blev rosa. Hon klagade hos säljaren som godtog reklamationen av barnplaggen. Säljbolaget ville emellertid inte ersätta de anfärgade kläderna, eftersom dessa enligt säljarens mening inte borde ha tvättats tillsammans med det röd-vita setet. A yrkade hos nämnden ersättning för de anfärgade plaggen med 1 187 kr.

Säljbolaget anförde att man ville att nämnden skulle uttala sig i frågan och att man ämnade rätta sig efter nämndens beslut.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden har granskat barnplaggen (tröjan och byxorna) och konstaterat att den röda färgen har fällt på den vita applikationen och på det rödvitrutiga tyget på kragen och kantbanden. Detta har skett trots att A uppger sig ha följt skötselrådet vid tvätt. Plaggen är därmed att betrakta som felaktiga. Säljaren har även betalat tillbaka pengarna för dem.

Nämnden har vid granskning av den skadade tvätten (brunbeige skjorta och mellanblå tröja med vitt i knappslån) konstaterat viss anfärgning av röd färg. Enligt skötselrådet i de röda barnplaggen kan tvätt ske tillsammans med liknande färger. Nämnden finner emellertid att färgen hos de skadade plaggen jämfört med de starkt röda barnplaggen inte kan anses vara liknande färger och att plaggen därför inte borde ha tvättats tillsammans med barnplaggen. A:s yrkande lämnas därför utan bifall.

------------

Två ledamöter reserverade sig mot beslutet och anförde följande:

Det är ostridigt att den röda färgen i plagget har fällt och anfärgat applikationen, det rödvitrutiga tyget i kragen och kantbanden samt en ljusblå tröja och en beige skjorta.

Väl är plagget försett med upplysning om att det ska tvättas med liknande färger men eftersom applikationen, kragen och kantbanden delvis är vita anser vi att A hade anledning att förvänta sig att den röda färgen inte skulle färga av sig. Hon kan därför inte lastas för det inträffade.

Enligt vår mening bör företaget ersätta henne även för den värdeminskning som anfärgningen på tröjan och skjortan har inneburit. Ersättningen kan skäligen bestämmas till 300 kronor.