ARN 1998-0355

Säljaren av en jacka som krympt när den kemtvättas enligt plaggets skötselmärkning har ansetts skyldig att låta köpet gå åter.

Säljaren av en jacka som krympt när den kemtvättas enligt plaggets skötselmärkning har ansetts skyldig att låta köpet gå åter. Avgörande 1998-06-17; 1998-0355

A köpte i augusti 1996 en jacka för 995 kr. Materialet i jackan var 70 % ull och 30 % andra fibrer. Jackan var skötselmärkt med kemtvätt P. I november 1997 lämnade hon in jackan för tvätt. Efter tvätten hade jackan krympt. A klagade över tvättresultatet hos både tvätteriet och säljaren av jackan. A yrkade hos nämnden ersättning för jackan med 995 kr.

Tvätteriet bestred yrkandet och anförde att jackan hade kemtvättats enligt skötselmärkningen.

Säljföretaget, som bestred yrkandet, uppgav att leverantören hade låtit tvätta en jacka av samma kvalitet utan att någon krympning hade skett. Företaget ansåg att jackan hade blivit felbehandlad hos tvätteriet.

Nämndens bedömning:

Nämnden har granskat jackan och konstaterat den påtalade krympningen. Med stöd av tidigare erfarenhet av krympningar på jackor med material av denna typ innehållande 30 % andra fibrer anser nämnden att övervägande skäl talar för att jackan inte har tålt att kemtvättas enligt skötselmärkningen. Någon felaktig eller ovarsam behandling hos tvätteriet synes således inte vara orsaken till krympningen.

Nämnden anser i stället att detta är något som säljföretaget bör svara för. Omständigheterna är sådana att A bör ha rätt att häva köpet. Med hänsyn till den nytta hon får anses ha haft av jackan bör hon få tillbaka 700 kr av det hon betalat för jackan.