ARN 1998-0423

Fråga om vilken ersättning en researrangör har rätt till när en skidresenär, som upplysts om att snöbrist rådde på resmålet, avbokat resan två veckor före avresedagen.

Fråga om vilken ersättning en researrangör har rätt till när en skidresenär, som upplysts om att snöbrist rådde på resmålet, avbokat resan två veckor före avresedagen. Avgörande 1998-05-08; 1998-0423

L och en väninna bokade en skidresa till Saalbach. Cirka två veckor före avresan kontaktades L av researrangören som meddelade att det var snöbrist i Saalbach och att resan i stället skulle gå till Zell am See. Eftersom L och hennes medresenär ansåg att förhållandena i Zell am See var betydligt sämre än i Saalbach ville de inte delta i resan dit. Researrangören lät därvid L avboka resan mot att hon betalade kostnaden för avbeställningsskyddet, 150 kr per person, jämte 15 procent av resans pris, 465 kr per person. L yrkade hos nämnden återbetalning av dessa belopp.

Researrangören bestred yrkandet. Resan till Saalbach var inte inställd men arrangören avrådde resenärer från att resa dit eftersom det var grönt i backarna. Bolaget lämnar inga snögarantier. Eftersom resenärerna valde att avboka resan skall en avbokningskostnad utgå enligt de allmänna resevillkoren.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Researrangören har såvitt framgår inte lämnat någon snögaranti för resan till Saalbach. Bolaget har, när det stod klart att det inte förelåg några gynsamma förhållanden för skidåkning i Saalbach, erbjudit de resenärer som så önskade att istället delta i en resa till Zell am See. Möjlighet har dock funnits att delta i den ursprungliga resan till Saalbach. Eftersom L har valt att avboka resan till Saalbach när det stod klart för resenärerna att det var snöbrist på resmålet finner nämnden att hon bör betala en viss avbokningsavgift. Däremot finner nämnden att avgiften för avbeställningsskyddet, som är en frivillig försäkring som inte ingår i priset för resan, bör återbetalas när avbokning sker före avresan av andra skäl än sådana som omfattas av avbeställningsskyddet. Researrangören bör således återbetala 300 kr till L.