ARN 1998-0810

Fråga om definition av begreppet olycksfall.

Fråga om definition av begreppet olycksfall. Avgörande 1998-05-20; 1998-0810

J:s son spelade innebandy och råkade fastna med foten i golvet så att knät vreds ur led. J yrkade att bolaget skulle utge ersättning ur olycksfallsförsäkringen. Som grund anfördes att skadan var ett olycksfall och att den inte hade, som försäkringsgivaren hävdade, orsakats av förslitning eller överansträngning.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet och anförde att det inte visats att det var fråga om en olycksfallsskada.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt vanligt språkbruk torde skadan anses som ett olycksfall. Enligt villkoren i försäkringen definieras emellertid olycksfall som en plötslig yttre händelse. I det aktuella fallet utgår nämnden från att foten fastnade på grund av friktionen mot golvet och inte på grund av att det fanns någon spricka eller annat fel på det. Utifrån detta är det inte fråga om en yttre händelse, varför skadan inte omfattas av försäkringen.