ARN 1998-0858

Den som betalat handpenning för ett par skor och därefter ångrat köpet innan skorna avhämtats har ansetts berättigad att få tillbaka hela handpenningen i kontanter (37 och 41 §§ konsumentköplagen).

Den som betalat handpenning för ett par skor och därefter ångrat köpet innan skorna avhämtats har ansetts berättigad att få tillbaka hela handpenningen i kontanter ( 37 och 41 §§ konsumentköplagen ). Avgörande 1998-06-04; 1998-0858

C:s dotter bestämde sig en fredag i januari 1998 för att köpa ett par skor för 1 395 kr. Hon hade inte tillräckligt med kontanter utan bad säljaren om att få lägga undan dem till påföljande måndag. Eftersom det endast fanns ett par skor kvar krävde säljaren att hon deponerade 300 kr. Vid hemkomsten berättade dottern om skoköpet för C och bad att få pengar för att lösa ut skorna. C ansåg att skorna var alldeles för dyra. Han ringde därför på måndagen till säljaren och begärde att få tillbaka handpenningen. Säljaren gick inte med på detta utan erbjöd i stället ett tillgodokvitto på 300 kr. C anmälde ärendet till nämnden och yrkade hävning av köpet och åberopade att köpet hade gjorts av en omyndig utan föräldrarnas samtycke.

Säljföretaget bestred yrkandet och anförde att kunden fick nöja sig med ett tillgodokvitto på beloppet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt 37 § konsumentköplagen föreligger det för konsumenten en avbeställningsrätt innan en vara har avlämnats. Säljaren har därvid enligt 41 § nämnda lag rätt till viss ersättning för dennes särskilda kostnader i samband med beställningen och avbeställningen samt för förlust i övrigt. När en konsument lägger undan en vara mot handpenning men sedan inte vill hämta ut varan kan det jämställas med en avbeställning. Nämnden ser därför tvisten som en avbeställning av ett ingånget avtal om köp.

Med beaktande av att skorna beställdes fredagen den 17 januari 1998 och avbeställdes redan måndagen den 19 januari 1998 anser nämnden att några särskilda kostnader knappast kan ha uppkommit för bolaget. C bör därför ha rätt att få tillbaka hela handpenningen, 300 kr.