ARN 1998-2437

En konsument vars skinnjacka förstörts vid kemtvätt har yrkat ersättning av någondera tvätteriet eller säljaren.

En konsument vars skinnjacka förstörts vid kemtvätt har yrkat ersättning av någondera tvätteriet eller säljaren. Avgörande 1998-10-06; 1998-2437

S köpte i december 1997 en skinnjacka som var skötselmärkt kemtvätt med symbolen F. I april 1998 lämnade S jackan till tvätt. Efter tvätten var jackan förstörd. Den såg ut som om den höll på att ömsa skinn. S yrkade hos nämnden ersättning för skinnjackan med 3 495 kr.

Tvätteriet bestred yrkandet och anförde att jackan hade tvättats i perkloretylen eftersom den vätska som användes för F-märkta plagg förbjöds i Sverige för flera år sedan. Tvätteriet ansåg inte att den aktuella kemvätskan var orsaken till skadan.

Säljbolaget bestred yrkandet och ansåg att skinnjackan hade blivit felbehandlad hos tvätteriet. Enligt leverantören hade inga reklamationer förekommit på den aktuella produkten.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden har granskat skinnjackan och konstaterat den påtalade skadan på skinnets yta på vissa partier, medan andra partier av jackan är helt oskadade. Nämnden har också noterat att jackan är skötselmärkt med symbolen F. Denna kemtvättvätska förbjöds i Sverige i januari 1995. Tvätteriet har valt att tvätta jackan i perkloretylen. Enligt nämndens bedömning har tvätteriet inte brustit i fackmässighet vid val av tvättmetod. Skadorna på vissa partier av jackan beror enligt nämndens bedömning inte på tvättmetoden.

Enligt nämndens bedömning talar övervägande skäl i stället för att skadan är att hänföra till bristande kvalitet hos skinnet på de skadade partierna på jackan. Detta är något som säljaren av jackan bör svara för. Felet måste anses vara av väsentlig betydelse för S. Han bör därför ha rätt att häva köpet och att få tillbaka 2 800 kr av vad han har betalat.